مرکز مطالعات ژاپن

مرکز مطالعات ژاپن توسط فارغ التحصیلان زبان ژاپنی دانشگاه تهران راه‌اندازی شده است

  • 2017 28 April
  • جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

برای همراهان وی که شامل وزیران و اعضای خانواده سلطنتی عربستان می‌شوند،بیش از هزار اتاق در هتل‌های لوکس ژاپن رزرو و ۵۰۰ دستگاه لیموزین تدارک دیده شده است. 

مطالب مرتبط