رحمانی موحد افزود: مدیریت و هماهنگی هوشمندانه سرپرستی، رهبری خلاقانه کادر مربیگری و غیرت و همت سروقامتان تیم ملی والیبال کشورمان، افتخاری تاریخی در سطح قاره بزرگ آسیا را رقم زد، این قهرمانی بار دیگر اتکا به ارزش های ملی را اثبات کرد و مایه مسرت جامعه ورزش کشور شد.

در این مراسم تقوی دبیر فدراسیون والیبال با تشکر و سپاس از مساعدت ها و حمایت های خالصانه سفیر و همکاران سفارت، این قهرمانی ارزشمند در شرایط خاص برگزاری مسابقات را نشانه همت و غیرت والیبالیست های کشورمان دانست.

منبع: https://www.borna.news