در ابتدای این برنامه گزارشی از برخی فعالیت های رایزنی فرهنگی در زمینه های مرتبط با هفته های فیلم و موسیقی، چاپ کتاب، حضور فعال در جشنواره های بین المللی در ژاپن و … ارائه گردید و سپس مجری برنامه سئوالاتی را در ارتباط با اقدامات فرهنگی مطرح کرد.

دیوسالار در پاسخ به سئوالی در خصوص زمینه ها، اشتراکات و سابقه همکاری ها گفت: ایران و ژاپن بیش از ۱۳۰۰ سال روابط تاریخی و فرهنگی را پشت سر گذارده اند و در سال ۲۰۱۹ نیز نودمین سال آغاز روابط رسمی خود را جشن گرفتند و این دوره طولانی مملو از صمیمیت، همراهی، احترام و علاقه مندی به فرهنگ و تمدن فیمابین بوده است و در همین راستا نیز تعداد زیادی از برنامه ها، سمینارها، نشریات، جشنواره ها و … به انجام رسیده است.

رایزن فرهنگی سفارت ایران در ژاپن همچنین به نقش ماندگار محققان و شخصیت های برجسته در این خصوص اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی از ایران شناسان، اسلام شناسان، اساتید زبان و ادبیات فارسی از ژاپن و به صورت متقابل ژاپن شناسان برجسته ایرانی در جهت شناخت و نزدیکی دو ملت بزرگ ایران و ژاپن تلاش نمودند و موجبات تعمیق روابط فرهنگی دو کشور را فراهم کردند.

وی همچنین به اشتراکات دو طرف اشاره کرد و گفت: در حوزه های متنوع و مختلف فرهنگی از جمله سینما همکاری های فراوانی از گذشته و امروز وجود داشته و مهمترین موضوع این است که مردم فرهنگ دوست ژاپن به فرهنگ و تمدن ایران علاقه مندی های فراوانی دارند و ایرانیان هم برای فرهنگ ژاپن اهمیت ویژه ای قائل هستند و تبادل فرهنگی در زمینه های مختلف رشد و توسعه داشته است.

دیوسالار در ادامه برخی از زمینه های همکاری دو طرف را ارائه کرد.

منبع: www.borna.news