مرکز مطالعات ژاپن

مرکز مطالعات ژاپن توسط فارغ التحصیلان زبان ژاپنی دانشگاه تهران راه‌اندازی شده است

 • 2017 24 June
 • شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

راهنمای ساعات کاری بخش کنسولی سفارت ژاپن در ايران

(این صفحه فقط برای اطلاع رسانی است و هیچ گونه ارتباط و مسوولیتی با سفارت ژاپن ندارد٬ لطفا برای دریافت پاسخ هایتان با شماره ها٬ نشانی و ایمیل های اعلام شده سفارت تماس بگیرید!)

درخواست پذيرش:

روزهاي يكشنبه الي پنجشنبه (صبحها از 8:30 الي 10:30)

 • اين سفارت به هيچ وجه مدارك درخواست ويزا را از طريق پست نمي پذيرد و هيچ گونه مسؤليتي در قبال مفقود شدن مدارك ندارد.
 • تمامي مدارك درخواست ويزا، بايد به صورت اصل در روز و ساعات تعيين شده به متصدي امور ويزا تحويل داده شود. مدارك درخواست ويزا به صورت فاكس و يا ايميل و يا غيره قابل قبول نمي باشد به جز مواردي كه به دلايل انساني صرف نظر كردن از بعضي مدارك توسط مقامات تشخيص داده شود.
 • لازم است كه مدارك درخواست ويزا حتما توسط خود فرد ( و يا نماينده وي ) به طور مستقيم به سفارت تحويل گردد.

——————————————————————-

تحويل گذرنامه:

روزهاي يكشنبه الي پنجشنبه ( بعد ازظهرها از 15:00 الي 16:00)

سفارت روزهاي جمعه و شنبه تعطيل است.

هزینه روادید یکبار ورود 1,220,000 ریال می باشد .

آدرس جدید سفارت : تهران ، خیابان مقدس اردبیلی ، پلاک 162  کدپستی : 93653-19856 
شماره تلفن سفارت جدید :22660710- (21) 98 +
شماره فکس سفارت جدید : 22660747- (21) 98 +

انواع ويزاي كوتاه مدت

1- تجاری

مدارک قابل ارایه به شرح زیر است:
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )
 • ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم است. )

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر )
ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU
ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن    KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
د- جزوه ویا کاتالوگ

 • نامه ماموریت برای متقاضی ویزا
 • کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی
 •  مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی
 • جواز کسب

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

2- توریستی
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

گواهی رسمی درآمد  ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

3- دیدار از دوست
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)
 • ضمانتنامه :
 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

  نکته : در صورتیکه ضامن خارجی باشدکپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت به همراه کپی صفحه مشخصات و صفحه ویزا و اجازه ورود مجدد ضامن

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد:

 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO
 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

(  KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO
 • حساب بانکی ( پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

4- دیدار از اقوام
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا (  به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • ضمانتنامه
 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

  نکته : در صورتیکه ضامن خارجی باشدکپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت به همراه کپی صفحه مشخصات و صفحه ویزا و اجازه ورود مجدد ضامن

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد  ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد

 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO
 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

(  KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداریSHOTOKU- SHOMEISHO
 • حساب بانکی (پرینت کارکرد سه ماه اخیر)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

5- شرکت درکنفرانس و مسابقات ورزشی
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)
ب – مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
ج – جزوه ویا کاتالوگ

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید
 •  نامه ماموریت متقاضی ویزا

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

دارندگان کارت صلاحیت

در صورت داشتن کارت صلاحیت

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
(ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOMEISHO)

مدارک قابل ارائه به شرح زیر می باشد
( توجه: در صورت ضرورت در طول بررسی ، مدارک اضافی تقاضا می شود )

1-   گذرنامه متقاضی ویزا ( گذرنامه قدیمی در صورت امکان)
2-  يك نسخه فرم درخواست ویزا
3-  يك قطعه عکس سایز 4.5 x   4.5  با زمینه سفید
4-  اصل کارت صلاحیت CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
5-  فتوکپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی صادره در    سه ماهه اخير.

( ترجمه انگليسي  رسمی مدارک فارسی صادره در سه ماهه اخير مورد نياز است)

فرمهای ویزا

مشخصات عکس(PDF)

 

 

سوالات متداول

سوال 1-  برای درخواست ویزا چه مدارکی باید ارائه دهم ؟

جواب: باتوجه به دلیل سفر، مدارک متفاوتی مورد نیاز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر لینک اطلاعات ویزا- راهنمای دریافت ویزا- مدارک لازم جهت درخواست ویزای کوتاه مدت  را مشاهده فرمایید.

سوال2- برای بررسی پرونده و اعلام نتیجه  چقدر زمان لازم است؟

جواب: به طور معمول زمان مورد نیاز برای بررسی مدارک، با احتساب روز ارایه مدارک 5 روز کاری می باشد. توجه داشته باشید دربرخی موارد بررسی بیشتری مورد نیاز می باشد.که در این صورت امکان دارد ارایه مدارک اضافه ، مصاحبه ویا استعلام  ضروری شود. به طور مثال بررسی  درخواست ویزای  بلند مدت فردی که فاقد کارت صلاحیت (ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOUMEISHO)   می باشد از چند هفته تا چند ماه زمان لازم دارد . برای کسب اطلاعات دقیقتر لینک اطلاعات ویزا ← زمان مورد نیاز برای بررسی پرونده  در دسترس می باشد.
دربررسی مقدماتی، مدارک لازم بررسی شده و در صورت کامل بودن ، پرونده ثبت می گردد. در مرحله دوم بررسی، امکان درخواست مدارک اضافه  می باشد که در این صورت زمان بیشتری برای بررسی نیاز می باشد.

سوال 3- من یک ایرانی هستم  که با خانمی ژاپنی ازدواج کرده ام . آیا می توانم در ابتدا در این سفارت درخواست ویزای  کوتاه مدت جهت دیدار از اقوام و یا توریستی  نموده و سپس در ژاپن کارت صلاحیت دریافت کرده و نوع ویزا را به اقامت بلند مدت تغییر دهم؟

جواب:  بر اساس قانون به هیج عنوان تغییر ویزای کوتاه مدت به اقامت بلند مدت به واسطه  کارت صلاحیت ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOUMEISHO امکان ندارد ( بر طبق ماده 20 قانون نظارت بر ورود وخروج به کشورو نیزبه رسمیت شناختن مهاجران) . لذا چنانچه  تصمیم برای اقامت بلند مدت در کشور ژاپن را دارید ، نباید  برای ویزا کوتاه مدت  در این سفارت اقدام فرمایید.
چنانچه قصد اقامت بلند مدت در ژاپن (بیش از 3ماه ) را دارید ،  با توجه به دلیل اقامت ، از ابتدا  کارت صلاحیت  صادره از اداره مهاجرت ژاپن را دریافت نموده و  با ارائه آن در سفارت درخواست ویزای بلند مدت بنمائید.

سوال 4- آیا به عنوان یک تبعه افغان که در حال حاضر در ایران زندگی می کنم می توانم جهت درخواست ویزای توریستی  در سفارت ژاپن درایران اقدام کنم؟

جواب: درخواست ویزای اتباع خارجی  (غیر ایرانی ) که به طورقانونی در ایران اقامت بلند مدت دارند با ارایه مدارک مربوطه پذیرفته می شود. درخواست اتباع خارجی که به صورت توریستی ویا برای تجارت در ایران اقامت کوتاه مدت دارند پذیرفته نمی شود.

سوال 5-  من یک ایرانی هستم که اقامت ژاپن را دارم . در  طول سفرم به ایران به دلیل اتمام اعتبار گذرنامه ام  ،  گذرنامه جدید گرفته ام.  آیا می توانم  در سفارت ژاپن در تهران  مهر تایید اقامت دائم و اجازه ورود مجدد  خود را از گذرنامه قدیم به گذرنامه جدید منتقل کنم ؟

جواب: در سفارت ژاپن در تهران انتقال مهر تایید اقامت دائم و اجازه ورود مجدد به گذرنامه جدید انجام نمیشود. لذا هنگام بازگشت به ژاپن، حتما گذرنامه قدیم و جدید را به همراه داشته باشید و پس از مراجعت به ژاپن در نزدیکترین اداره مهاجرت، مراحل انتقال امهار فوق را به گذرنامه جدید انجام دهید.

سوال6- من در گذرنامه ایرانی خود اجازه اقامت بلند مدت و مهر اجازه ورود مجدد را دارم. در سفرم به ایران گذرنامه ام مفقود شده است. برای بازگشت به ژاپن چه اقداماتی باید انجام دهم.

جواب: الف- باید شخصی در ژاپن به عنوان نماینده گواهی ثبت اقامت محلی شما   (Toroku genpyo kisaijiko shomeisho) را از شهرداری مربوطه درخواست نمایند.
ب – سپس نماینده  به نزدیکترین اداره مهاجرت مراجعه نموده، موقعیت را توضیح داده تا اجازه ورود مجدد شما در پشت گواهی ثبت اقامت محلی (Toroku genpyo kisaijiko shoumeisho) شما که قبلا دریافت کرده است،  تایید شود.

       ج – گواهی ثبت اقامت محلی شما (Toroku genpyo kisaijiko shoumeisho) که در اداره مهاجرت ژاپن پشت نویسی شده است به ایران ارسال گشته  تا شما با همراه داشتن این گواهی بتوانید به ژاپن برگردید.

سوال 7-   من یک ایرانی هستم که از سفارت ویزای کوتاه مدت گرفته ام ،اما قبل از سفر به ژاپن گذرنامه ام باطل میشود. بنابراین برا ی صدور گذرنامه جدید اقدام نموده ام. برای انتقال برچسب ویزا به گذرنامه جدید چه مراحلی را باید انجام دهم.

جواب: در صورتی که  ویزا ی کوتاه مدت صادره در گذرنامه قدیم  معتبر می باشد ، می توانید برای انتقال ویزا به گذزنامه جدید به سفارت مراجعه فرمایید.

سوال 8- من  اقامت بلند مدت در ژاپن را دارم که در سفرم به ایران ، بزودی ویزای بلند مدتم باطل خواهد شد آیا برای تمدید آن  می توانم در سفارت  ژاپن در تهران اقدام کنم؟

جواب: شما در ایران نمی توانید ویزای بلند مدت خود را تمدید کنید و حتما” قبل از اتمام اعتبار اقامت بلند مدت خود باید به ژاپن مراجعت نموده ودر اداره مهاجرت نزدیک به محل زندگی خود برای تمدید اقدام  فرمایید.

سوال 9-  در گذرنامه ام  فقط 1 صفحه خالی  موجود باشد ، آیا می توانم درخواست ویزا بدهم ؟

پاسخ: در صفحات مربوط به ویزا در گذرنامه علاوه بر صفحه ای برای چسباندن برچسب ویزا، صفحه دیگری نیز برای مهر ورود و خروج توسط مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه ژاپن ضروری می باشد. بنابراین چنانچه در گذرنامه شما فقط 1 صفحه خالی وجود دارد می توانید برای اضافه کردن برگه به گذرنامه خود اقدام نمایید( توجه : البته اگر در ایران چنین سیستمی وجود دارد) و یا گذرنامه جدید دریافت نموده و سپس برای ویزا اقدام فرمایید.

شاهین گفته است:
مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱ - ۹:۱۰ ق.ظ

با سلام لطفا اطلاعات به روز تغییرات ویزای توریستی وهزینه روادید را بفرمایید.نسبتا بد نبود خوب بود.چنانچه اگه امکان داره اطلاعات ورود به شهر توکیو وهزینه تاکسی مترو و مراکز گردشگری در ژاابن را در تار نمای سفارت ژابن درج نمایید….با تشکر و احترام.

پاسخ به این نظر

فرگل گفته است:
آذر ۳۰ام, ۱۳۹۱ - ۴:۴۳ ب.ظ

سلام من علاقمند به تحصیل در یکی از مدارس ژاپن هستم و میخاستم بدانم آیا سفارت امتحان خاصی برای اشخاصی مثل من برگذار میکند یا خیر

پاسخ به این نظر

AH-V گفته است:
بهمن ۶ام, ۱۳۹۱ - ۶:۰۱ ب.ظ

دوست عزيز شما اول بايد از يكي از مدارس ژاپن پذيرش بگيرد اغلب با شركت در آزمون ورودي هستش بعد اقدام براي ثبت نام نماييد

پاسخ به این نظر

محمد رفیقی گفته است:
فروردین ۸ام, ۱۳۹۲ - ۷:۴۸ ق.ظ

با سلام و احترام
با عنایت به این موضوع که اینجانب نویسنده داستان و فیلمنامه می باشم خواهشمندم در رابطه با این که چگونه می توانم با شرکت های سینمایی و یا موسسات مرتبط آن کشورهمکاری نمایم ارائه طریق فرمایید.
با تشکر

پاسخ به این نظر

علیرضا گفته است:
فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۳ ب.ظ

من حدود 6 سال در ژاپن زندگی کرده ام حال می خواهم به اتفاق خانواده در ژاپن زندگی کنم ایا راهی هست. متشکرم

پاسخ به این نظر

دین محمدپور گفته است:
خرداد ۲ام, ۱۳۹۲ - ۷:۳۹ ب.ظ

سلام. ما همیشه محدود بودیم از زمانی که چشم باز کردیم. همیشه همه ی شرایط خوب برای کسانی بوده که از نظر مالی تو رفاه هستند پدر مادرشون پولدار بودند و هر امکاناتی رو میتونستند فراهم کنند اا ما چی کلی ریاضت بکش و سختی تحمل کنی تا بتونی به یدونه از اون چیزایی که میخوای برسی. لااقل یه راه برای ما بزارید نمیگیم رایگان هرچقدر هزینش بشه میدیم من واقعا عاشق ژاپنم و با جون و دل میپرستم اما مدتهاست دنبال یه راه میگردم اما متاسفانه راهی برامون نیست به خدا در رابطه با هرچیزی میتونید رو ما حساب کنید کار اقتصاد تحصیل استعداد قدرت .بالاخره یه راه باید باشه که ماهم بتونیم بیایم ژاپن حتما باید دست به کارهای غیرقانونی بزنیم همه شرایطی که دارید محدود باور کنید روسفیدتون میکنیم پشیمون نمیشید . یورشکو اناگایشیماس pleas

پاسخ به این نظر

فهیمه گفته است:
تیر ۷ام, ۱۳۹۲ - ۲:۲۵ ب.ظ

با سلام
برای گذراندن دوره 6 ماه تا یکساله فرصت مطالعاتی برای یک دانشجوی دکتری در یکی از دانشگاه های ژاپن، چه نوع ویزایی باید گرفته شود؟ چه مدارکی از طرف دانشگاه ژاپنی لازم است؟ ممنون میشم اگه راهنمائی بفرمائید.
با تشکر

پاسخ به این نظر

محمد گفته است:
تیر ۱۹ام, ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۴ ق.ظ

باسلام
ایا میشود با مدرک دوره کاردانیITدوره کارشناسی را در ژاپن ادامه تحصیل داد. باتشکر

پاسخ به این نظر

فاطمه گفته است:
تیر ۲۱ام, ۱۳۹۲ - ۲:۳۷ ب.ظ

با سلام می خواستم در مورد شرایط اخذویزای تحصیلی در مقطع دکتری در ژاپن اطلاعاتی کسب کنم در صورت راهنمایی شما بسیار ممنون می شوم

پاسخ به این نظر

زهره یوزباشی گفته است:
تیر ۳۰ام, ۱۳۹۲ - ۸:۰۲ ب.ظ

با سلام و احترام

ممنون میشم اطلاعاتی در مورد ادامه تحصیل در سطح دکترا (گرایش سلولی _ تکوینی ) را درج بفرمایید با تشکر

پاسخ به این نظر

حسين سلطاني گفته است:
مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۲ ب.ظ

سلام أيا در حالا حاضر ميتوان ويزاي توريستي گرفت

پاسخ به این نظر

فرشید گفته است:
مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۲ - ۲:۴۹ ق.ظ

salam man 8sale japan hastam baraye tahsil kheil khobe az lahaze kar o daramad alie reshte haye pezeshki zist ke harfe avalo mizane faghat ghorbat o zaban o adabo rosumeshon ye modat aziyatet mikoneli

پاسخ به این نظر

فرهاد گفته است:
شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۶ ب.ظ

سلام من برای گردش 7یا8روزه میتونم به ژاپن سفرکنم چندتاکشور رفام ژاپن رو هم دوست دارم میشه رفت باید چکار کنم

پاسخ به این نظر

نازنین گفته است:
شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۲ ق.ظ

salam man khahane vizaye daneshjoe baraye in keshvar hastam niaz be rahnamaie daram man lisanse hesabdari daram

پاسخ به این نظر

فاطمه گفته است:
شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۲ - ۳:۳۲ ب.ظ

سلام
آیا دوره آموزش زبان 15 روزه برای دانش آموزان هرسال برگزار میشه یا اینکه فقط امسال این اتفاق افتاده؟؟
ممنون میشم بهم اطلاع بدید.

پاسخ به این نظر

ty گفته است:
مهر ۱۰ام, ۱۳۹۲ - ۳:۲۲ ب.ظ

سلام
قبول شدگان مونبوشو چجوری دانشگاه انتخاب میکنن و وارد دانشگاه میشن؟

پاسخ به این نظر

ساسان گفته است:
مهر ۱۲ام, ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۰ ق.ظ

نظرمن درموردژاپن ایه که ژاپن خیلی عوض شده ودیگه پایبندی های اخلاقی گذشته رونداره.من که پام برسه اونجامیرم وردست یک استادجوجیتسومیشم که خلق خوی یک سامورایی روداره چون که من دنبال حقیقتم

پاسخ به این نظر

yoshimitsu گفته است:
مهر ۲۷ام, ۱۳۹۲ - ۸:۳۳ ق.ظ

ساسان جان ، ایول به ولت!

پاسخ به این نظر

فاطی گفته است:
آبان ۷ام, ۱۳۹۲ - ۴:۵۳ ب.ظ

سلام.من خیلی دوست دارم ژاپن درس بخونم و یه دختر مجرد هستم .اگه برم سفارت و درخواست کنم به دختر مجرد بورسیه میدن؟

پاسخ به این نظر

پدرام گفته است:
اسفند ۹ام, ۱۳۹۲ - ۷:۴۶ ب.ظ

مشکل مهمتر شما خارج شدن هست

پاسخ به این نظر

مهدی غلامی – تابان گفته است:
فروردین ۷ام, ۱۳۹۳ - ۸:۵۹ ب.ظ

من عاشقم خوب عاشق کجا ؟ مسلمه نیپون

پاسخ به این نظر

فرانک گفته است:
خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۳ - ۷:۱۶ ب.ظ

نمیدونم این چه حسیه که آدم نسبت به جا و مکانی که در اونجا زاده نشده و هرگز در اونجا نبوده ، در اون حضور داره. حسی که تنها به واسطه یک شعر یا یک داستان و یا یک فیلم در تو زاده شده و برای همیشه در درونت مونده و باعث پیوند بین تو و اون مکان شده.
من این احساس رو درباره ژاپن دارم ،ژاپنی که من میشناسم ژاپنیه که از دریچه دوربین کوروساوا و از دل داستانهای موراکامی و آیین های زیبای شینتو بیرون اومده و از صمیم دل آرزو میکنم که روزی بتونم نه در عالم خیال که در عالم واقع پا به این سرزمین زیبا بگذارم و بتونم مرز بین خیال و واقعیت درونم رو بشکنم. به امید آن روز……..

پاسخ به این نظر

Â♏ĪR گفته است:
فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۱ ب.ظ

سلام
من می خواهم برای کسب و کار به ژاپن بروم
لطفا مرا راهنمایی کنید

پاسخ به این نظر

سیما گفته است:
تیر ۲۹ام, ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۹ ب.ظ

اگه قبولی بورسیه در مقطع دکتر را داشته باشیم شانس گرفتن ویزا از سفارت چه قدر است؟

پاسخ به این نظر

فرشید گفته است:
مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱ ق.ظ

سلام و عرض خسته نباشید
من مدیر فنی شرکت آسانسور هستم بیمه هم شدم
26 سالمه ومجردم و گردش بانکی هم دارم. میخواستم بدونم میتونم ویزای توریستی بگیرم؟

پاسخ به این نظر

amir hoosin ameli گفته است:
شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۴ - ۲:۲۸ ب.ظ

سلام چگونه در ژاپن اقامت بگیریم

پاسخ به این نظر

علی لطیفی گفته است:
مهر ۲۱ام, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۲ ب.ظ

سلام بنده از سال 1370 تا سال 1375 در ژاپن مشغول کار بوده ام .و به زبان ژاپنی تسلط دارم آیا راهی برای دریافت ویزا ای کار در ژاپن برایم وجود دارد؟

پاسخ به این نظر

Mohamad گفته است:
آبان ۶ام, ۱۳۹۴ - ۴:۵۶ ب.ظ

باسلام میخواستم ازتون سوال کنم یه مخترع چطور میتونه واس ساخت اختراعش به ژاپن بر .من طرحهای زیادی در مورد ساخت ماشینالت راه سازی و عمران. و هوچنین در مورد ساخت موتور های خودرو دارم که همشون رو با نرم افزارهای solidworkطراحی کردم.ولی هنوز هیچ…

پاسخ به این نظر

jasem گفته است:
دی ۴ام, ۱۳۹۴ - ۳:۲۹ ق.ظ

من می خواهم برای کسب و کار به ژاپن بروم و اونجا زندگی کنم
طفا مرا راهنمایی کنید ممنون

پاسخ به این نظر

رامتین گفته است:
بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۴ - ۲:۱۴ ب.ظ

ارزو بر جوانان عیب نیست

پاسخ به این نظر

مهاجر گفته است:
خرداد ۷ام, ۱۳۹۵ - ۹:۴۳ ب.ظ

یکی از بهترین کشورهاست . ژاپن معرکه است

پاسخ به این نظر