به نام خدا                         درباره‌ی ما ::::: تماس با ما  ::::::  خدمات مرکز مجازی مطالعات ژاپن :::::: ویزای ژاپن

ویزای ژاپن و اطلاعات سفارت ژاپن در ایران

راهنمای ساعات کاری بخش کنسولی سفارت ژاپن در ایران

(این صفحه فقط برای اطلاع رسانی است و هیچ گونه ارتباط و مسوولیتی با سفارت ژاپن ندارد٬ لطفا برای دریافت پاسخ هایتان با شماره ها٬ نشانی و ایمیل های اعلام شده سفارت تماس بگیرید!)

درخواست پذیرش:

روزهای یکشنبه الی پنجشنبه (صبحها از 8:30 الی 10:30)

 • این سفارت به هیچ وجه مدارک درخواست ویزا را از طریق پست نمی پذیرد و هیچ گونه مسؤلیتی در قبال مفقود شدن مدارک ندارد.
 • تمامی مدارک درخواست ویزا، باید به صورت اصل در روز و ساعات تعیین شده به متصدی امور ویزا تحویل داده شود. مدارک درخواست ویزا به صورت فاکس و یا ایمیل و یا غیره قابل قبول نمی باشد به جز مواردی که به دلایل انسانی صرف نظر کردن از بعضی مدارک توسط مقامات تشخیص داده شود.
 • لازم است که مدارک درخواست ویزا حتما توسط خود فرد ( و یا نماینده وی ) به طور مستقیم به سفارت تحویل گردد.

——————————————————————-

تحویل گذرنامه:

روزهای یکشنبه الی پنجشنبه ( بعد ازظهرها از 15:00 الی 16:00)

سفارت روزهای جمعه و شنبه تعطیل است.

هزینه روادید یکبار ورود 1,220,000 ریال می باشد .

آدرس جدید سفارت : تهران ، خیابان مقدس اردبیلی ، پلاک 162  کدپستی : 93653-19856 
شماره تلفن سفارت جدید :22660710- (21) 98 +
شماره فکس سفارت جدید : 22660747- (21) 98 +

انواع ویزای کوتاه مدت

1- تجاری

مدارک قابل ارایه به شرح زیر است:
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )
 • ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم است. )

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر )
ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU
ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن    KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
د- جزوه ویا کاتالوگ

 • نامه ماموریت برای متقاضی ویزا
 • کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی
 •  مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی
 • جواز کسب

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

2- توریستی
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

گواهی رسمی درآمد  ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

3- دیدار از دوست
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)
 • ضمانتنامه :
 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

  نکته : در صورتیکه ضامن خارجی باشدکپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت به همراه کپی صفحه مشخصات و صفحه ویزا و اجازه ورود مجدد ضامن

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد:

 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO
 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

(  KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO
 • حساب بانکی ( پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

4- دیدار از اقوام
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا (  به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • ضمانتنامه
 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

  نکته : در صورتیکه ضامن خارجی باشدکپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت به همراه کپی صفحه مشخصات و صفحه ویزا و اجازه ورود مجدد ضامن

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد  ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد

 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO
 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

(  KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداریSHOTOKU- SHOMEISHO
 • حساب بانکی (پرینت کارکرد سه ماه اخیر)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

5- شرکت درکنفرانس و مسابقات ورزشی
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)
ب – مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
ج – جزوه ویا کاتالوگ

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید
 •  نامه ماموریت متقاضی ویزا

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

دارندگان کارت صلاحیت

در صورت داشتن کارت صلاحیت

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
(ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOMEISHO)

مدارک قابل ارائه به شرح زیر می باشد
( توجه: در صورت ضرورت در طول بررسی ، مدارک اضافی تقاضا می شود )

1-   گذرنامه متقاضی ویزا ( گذرنامه قدیمی در صورت امکان)
2-  یک نسخه فرم درخواست ویزا
3-  یک قطعه عکس سایز 4.5 x   4.5  با زمینه سفید
4-  اصل کارت صلاحیت CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
5-  فتوکپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی صادره در    سه ماهه اخیر.

( ترجمه انگلیسی  رسمی مدارک فارسی صادره در سه ماهه اخیر مورد نیاز است)

فرمهای ویزا

مشخصات عکس(PDF)

 

 

سوالات متداول

سوال 1-  برای درخواست ویزا چه مدارکی باید ارائه دهم ؟

جواب: باتوجه به دلیل سفر، مدارک متفاوتی مورد نیاز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر لینک اطلاعات ویزا- راهنمای دریافت ویزا- مدارک لازم جهت درخواست ویزای کوتاه مدت  را مشاهده فرمایید.

سوال2- برای بررسی پرونده و اعلام نتیجه  چقدر زمان لازم است؟

جواب: به طور معمول زمان مورد نیاز برای بررسی مدارک، با احتساب روز ارایه مدارک 5 روز کاری می باشد. توجه داشته باشید دربرخی موارد بررسی بیشتری مورد نیاز می باشد.که در این صورت امکان دارد ارایه مدارک اضافه ، مصاحبه ویا استعلام  ضروری شود. به طور مثال بررسی  درخواست ویزای  بلند مدت فردی که فاقد کارت صلاحیت (ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOUMEISHO)   می باشد از چند هفته تا چند ماه زمان لازم دارد . برای کسب اطلاعات دقیقتر لینک اطلاعات ویزا ← زمان مورد نیاز برای بررسی پرونده  در دسترس می باشد.
دربررسی مقدماتی، مدارک لازم بررسی شده و در صورت کامل بودن ، پرونده ثبت می گردد. در مرحله دوم بررسی، امکان درخواست مدارک اضافه  می باشد که در این صورت زمان بیشتری برای بررسی نیاز می باشد.

سوال 3- من یک ایرانی هستم  که با خانمی ژاپنی ازدواج کرده ام . آیا می توانم در ابتدا در این سفارت درخواست ویزای  کوتاه مدت جهت دیدار از اقوام و یا توریستی  نموده و سپس در ژاپن کارت صلاحیت دریافت کرده و نوع ویزا را به اقامت بلند مدت تغییر دهم؟

جواب:  بر اساس قانون به هیج عنوان تغییر ویزای کوتاه مدت به اقامت بلند مدت به واسطه  کارت صلاحیت ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOUMEISHO امکان ندارد ( بر طبق ماده 20 قانون نظارت بر ورود وخروج به کشورو نیزبه رسمیت شناختن مهاجران) . لذا چنانچه  تصمیم برای اقامت بلند مدت در کشور ژاپن را دارید ، نباید  برای ویزا کوتاه مدت  در این سفارت اقدام فرمایید.
چنانچه قصد اقامت بلند مدت در ژاپن (بیش از 3ماه ) را دارید ،  با توجه به دلیل اقامت ، از ابتدا  کارت صلاحیت  صادره از اداره مهاجرت ژاپن را دریافت نموده و  با ارائه آن در سفارت درخواست ویزای بلند مدت بنمائید.

سوال 4- آیا به عنوان یک تبعه افغان که در حال حاضر در ایران زندگی می کنم می توانم جهت درخواست ویزای توریستی  در سفارت ژاپن درایران اقدام کنم؟

جواب: درخواست ویزای اتباع خارجی  (غیر ایرانی ) که به طورقانونی در ایران اقامت بلند مدت دارند با ارایه مدارک مربوطه پذیرفته می شود. درخواست اتباع خارجی که به صورت توریستی ویا برای تجارت در ایران اقامت کوتاه مدت دارند پذیرفته نمی شود.

سوال 5-  من یک ایرانی هستم که اقامت ژاپن را دارم . در  طول سفرم به ایران به دلیل اتمام اعتبار گذرنامه ام  ،  گذرنامه جدید گرفته ام.  آیا می توانم  در سفارت ژاپن در تهران  مهر تایید اقامت دائم و اجازه ورود مجدد  خود را از گذرنامه قدیم به گذرنامه جدید منتقل کنم ؟

جواب: در سفارت ژاپن در تهران انتقال مهر تایید اقامت دائم و اجازه ورود مجدد به گذرنامه جدید انجام نمیشود. لذا هنگام بازگشت به ژاپن، حتما گذرنامه قدیم و جدید را به همراه داشته باشید و پس از مراجعت به ژاپن در نزدیکترین اداره مهاجرت، مراحل انتقال امهار فوق را به گذرنامه جدید انجام دهید.

سوال6- من در گذرنامه ایرانی خود اجازه اقامت بلند مدت و مهر اجازه ورود مجدد را دارم. در سفرم به ایران گذرنامه ام مفقود شده است. برای بازگشت به ژاپن چه اقداماتی باید انجام دهم.

جواب: الف- باید شخصی در ژاپن به عنوان نماینده گواهی ثبت اقامت محلی شما   (Toroku genpyo kisaijiko shomeisho) را از شهرداری مربوطه درخواست نمایند.
ب – سپس نماینده  به نزدیکترین اداره مهاجرت مراجعه نموده، موقعیت را توضیح داده تا اجازه ورود مجدد شما در پشت گواهی ثبت اقامت محلی (Toroku genpyo kisaijiko shoumeisho) شما که قبلا دریافت کرده است،  تایید شود.

       ج – گواهی ثبت اقامت محلی شما (Toroku genpyo kisaijiko shoumeisho) که در اداره مهاجرت ژاپن پشت نویسی شده است به ایران ارسال گشته  تا شما با همراه داشتن این گواهی بتوانید به ژاپن برگردید.

سوال 7-   من یک ایرانی هستم که از سفارت ویزای کوتاه مدت گرفته ام ،اما قبل از سفر به ژاپن گذرنامه ام باطل میشود. بنابراین برا ی صدور گذرنامه جدید اقدام نموده ام. برای انتقال برچسب ویزا به گذرنامه جدید چه مراحلی را باید انجام دهم.

جواب: در صورتی که  ویزا ی کوتاه مدت صادره در گذرنامه قدیم  معتبر می باشد ، می توانید برای انتقال ویزا به گذزنامه جدید به سفارت مراجعه فرمایید.

سوال 8- من  اقامت بلند مدت در ژاپن را دارم که در سفرم به ایران ، بزودی ویزای بلند مدتم باطل خواهد شد آیا برای تمدید آن  می توانم در سفارت  ژاپن در تهران اقدام کنم؟

جواب: شما در ایران نمی توانید ویزای بلند مدت خود را تمدید کنید و حتما” قبل از اتمام اعتبار اقامت بلند مدت خود باید به ژاپن مراجعت نموده ودر اداره مهاجرت نزدیک به محل زندگی خود برای تمدید اقدام  فرمایید.

سوال 9-  در گذرنامه ام  فقط 1 صفحه خالی  موجود باشد ، آیا می توانم درخواست ویزا بدهم ؟

پاسخ: در صفحات مربوط به ویزا در گذرنامه علاوه بر صفحه ای برای چسباندن برچسب ویزا، صفحه دیگری نیز برای مهر ورود و خروج توسط مامورین اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه ژاپن ضروری می باشد. بنابراین چنانچه در گذرنامه شما فقط 1 صفحه خالی وجود دارد می توانید برای اضافه کردن برگه به گذرنامه خود اقدام نمایید( توجه : البته اگر در ایران چنین سیستمی وجود دارد) و یا گذرنامه جدید دریافت نموده و سپس برای ویزا اقدام فرمایید.

خدمات میزبانی و طراحی سایت توسط فضای مجازی